Skip Navigation
 

Wyszukiwarka

Cena od do

» Reklama
FOR-NAILS
» Znajdź nas na Facebooku

Które hybrydy najlepsze
Gelish harmony
Ra nails
Esn gel me
INM
EFexclusive gellacco

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY FOR-NAILS Joanna Rozwadowska
    §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sprzedaż detaliczną w sklepie internetowym firmy FOR-NAILS , nazywanym dalej Sklepem prowadzi firma FOR-NAILS Joanna Rozwadowska z siedzibą ul Olsztyńska 3b lok1 80-395 Gdańsk. Firma zarejestrowana jest w CEIDG, posiadającą nr NIP 677-104-57-07 oraz nr REGON 356363126, nazywana dalej Sprzedającym. Wszystkie sprzedawane w Sklepie produkty są nowe, nie używane, kompletne i pełnowartościowe. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Kupującym. Kupujący może się kontaktować ze Sprzedającym: a) Drogą elektroniczną, pod adresem e-mail:for-nails@for-nails.pl b) Telefonicznie, pod numerem tel.600-257-848 c) Listownie, na adres: FOR-NAILS Joanna Rozwadowska Bora-Komorowskiego 44/2 80-377 Gdańsk Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie podawane przez Kupującego dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy. Sklep dostarcza przesyłki na terytorium Polski §2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ Zamówienia w Sklepie można składać przez wszystkie dni w roku. Zamówienia są wysyłane w ciągu max. 5 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty od Kupującego, lub od daty złożenia zamówienia pobraniowego (płatnego przy odbiorze). Towar jest wysyłany na adres podany w zamówieniu. Czas dostawy od momentu wysyłki do momentu dostarczenia do Kupującego zależy od wybranej formy przesyłki. Poczta Polska deklaruje czas doręczenia przesyłki Pocztex48 na max. 2 dni robocze Standardowo wystawianym dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego jest wystawiana faktura - jeżeli Kupujący poda dane niezbędne do wystawienia takiej faktury. Dane te należy podać w formularzu przy finalizacji zamówienia. Ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki i opłaty, m.in. podatek VAT. Wyrażone są w walucie PLN. Do wartość zakupionych produktów Sklep dolicza koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Za zamówienie można zapłacić przy odbiorze przesyłki (po wybraniu formy przesyłki z opcją pobranie), płatnościami - wpłatą/przelewem na poniższy nr rachunku: FOR-NAILS Joanna Rozwadowska Olsztyńska 3 b/1 80-395Gdańsk 91 1140 2004 0000 3502 4940 5365 W tytule wpłaty proszę podać nr zamówienia. Wpłaty za zamówienie (nie dotyczy zamówień płatnych za pobraniem - przy odbiorze) należy dokonać w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić klikając w odpowiedni link - podany w e-mail-u z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Wszelkie pytania dot. realizacji zamówień proszę wysyłać na adres: for-nails@for-nails.pl Proszę podawać w wysyłanych wiadomościach imię i nazwisko zamawiającego oraz nr zamówienia. §3. GWARANCJE I REKLAMACJE Sprzedający na każdym etapie realizacji zamówienia dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były zgodne ze specyfikacją zamówienia i nie były wadliwe. Jeżeli zakupiony produkt okaże się wadliwy, nie zgodny z umową - Kupujący ma prawo: a) Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych na karcie gwarancyjnej przez Gwaranta lub zareklamować produkt z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego są określone w karcie gwarancyjnej każdego produktu, który taką kartę posiada. b) Zareklamować produkt z tytułu rękojmi, Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania Kupującego za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty odbioru produktu przez Kupującego. Aby zareklamować towar Kupujący zawiadamia Sprzedającego o stwierdzonej wadzie, niezgodności towaru z umową e-mailem, telefonicznie, listownie lub osobiście - zgodnie danymi kontaktowymi zamieszczonymi w §1 ust.4 §4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu umowy i wysyła: a. Drogą elektroniczną, na adres e-mail:for-nails@for-nails.pl b. Listownie, na adres:FOR-NAILS Joanna Rozwadowska Bora-Komorowskiego 44/2 80-377 Gdańsk 2. W przypadku gdy produkt dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia - Kupujący w tym przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 3. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a. dodatkowych koszów poniesionych przez Kupującego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) 5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres Sprzedającego. Kupujący może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §4 ust.4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem 11. Adres do zwrotu towarów: :FOR-NAILS Joanna Rozwadowska olsztynska 3b/180-